Hàn Quốc sửa đổi quy định về người nước ngoài cư trú bất hợp pháp

Từ 1/6/2025, người nước ngoài đã có lệnh trục xuất do cư trú bất hợp pháp hoặc phạm tội sẽ chỉ được lưu trú ở Hàn Quốc tối đa đến 36 tháng.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc thủ đô Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)
Một góc thủ đô Seoul của Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đây là một phần nội dung sửa đổi trong Đạo luật Kiểm soát nhập cư vừa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua trong phiên họp ngày 12/4 và được Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 14/4.

Cụ thể, luật sửa đổi cho phép kéo dài thời gian bảo hộ với người nước ngoài từ 18 lên 36 tháng nhằm tạo cơ hội cho người nước ngoài bày tỏ ý kiến trực tiếp và có thời gian quy định để bố trí phương tiện đưa người nước ngoài về nước.

Luật sửa đổi cũng quy định thành lập một Ủy ban độc lập về bảo hộ người nước ngoài nhằm tăng cường tính công bằng và độc lập trong việc ra đánh giá quyết định trục xuất và các hoạt động bảo hộ. Ủy ban sẽ có 9 thành viên là công chức, luật sư và các chuyên gia thuộc các lĩnh vực chuyên ngành.

Việc sửa đổi luật nhằm hạn chế hiệu quả tình trạng giữ vô thời hạn đối với những người nước ngoài bị trục xuất tại các nơi tạm trú. Pháp luật hiện hành quy định nếu người nước ngoài bị trục xuất không thể hồi hương ngay vì những lý do như không có hộ chiếu hoặc không bảo đảm phương tiện đi lại thì có thể được bảo vệ tại cơ sở bảo hộ do chính quyền chỉ định cho đến khi hồi hương. Tính đến hết năm 2023, số người nước ngoài được bảo vệ để thi hành lệnh trục xuất là 34.580 người.

Một quan chức của Bộ Tư pháp cho biết với việc thông qua luật sửa đổi, các cơ quan chức năng có trách nhiệm tích cực thực hiện đẩy nhanh các biện pháp trục xuất trong thời gian quy định, tránh các vi phạm về nhân quyền. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày 1/6/2025 sau khi trải qua các thủ tục lập pháp.