Hải Phòng tiếp nhận gần 4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

NDO -

Chiều 25-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hải Phòng đã tiếp nhận gần 4 tỷ đồng kinh phí của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng trao kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19.
Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng trao kinh phí ủng hộ phòng, chống Covid-19.

Đây là đợt thứ 6 được các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hải Phòng. Trong đó, Hội Cựu chiến binh phường Vạn Mỹ (quận Ngô Quyền) ủng hộ 25 triệu 140 nghìn đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Công nghiệp nhựa Phú Lâm ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng ủng hộ 219,5 triệu đồng; Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải An trao 1 tỷ 500 triệu đồng; Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Dương trao 1 tỷ 500 triệu đồng; Quận ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đồ Sơn trao 500 triệu đồng.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19