Hải Phòng thành lập mới 40 tổ chức công đoàn trong các khu công nghiệp

NDO -

40 tổ chức công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã được công bố thành lập trong ngày 17/6.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Liên đoàn Lao động thành phố trao quyết định và tặng hoa cho các tổ chức công đoàn.
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Liên đoàn Lao động thành phố trao quyết định và tặng hoa cho các tổ chức công đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực trong nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đảng, Đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cho hay, đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện được sự quan tâm, trách nhiệm của thành phố và các doanh nghiệp trong việc chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế nói riêng và người lao động trên toàn thành phố nói chung.

"Trong thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng sẽ tiếp tục rà soát, tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện việc thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở theo quy định ngay khi đủ điều kiện. Việc thành lập tổ chức công đoàn cơ sở chính là để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ", Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên nhấn mạnh thêm.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hải Phòng đã thu hút 19 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới với số vốn hơn 400 triệu USD; 16 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm hơn 275 triệu USD; 7 dự án đầu tư trong nước (DDI) cấp mới với tổng vốn đầu tư gần 6.300 tỷ đồng và 3 dự án DDI tăng vốn đầu tư hơn 198 tỷ đồng...

Tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế Hải Phòng là hơn 180 nghìn người với mức thu nhập bình quân đạt 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Tại 330 doanh nghiệp có phát sinh quan hệ lao động ổn định đã thành lập được 314/330 tổ chức công đoàn cơ sở (đạt tỷ lệ 95,1%); kết nạp được gần 175 nghìn đoàn viên (đạt tỷ lệ 95,9% tổng số lao động)...