Hà Nội kỷ luật hàng trăm đảng viên vi phạm

Sáng 13/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Sáu tháng đầu năm nay, cấp ủy các cấp của thành phố đã tiến hành kiểm tra 861 tổ chức đảng và 139 đảng viên; giám sát 558 tổ chức đảng và 189 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thành phố đã kiểm tra 59 tổ chức đảng và 76 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đến nay đã kết luận 40 tổ chức đảng và 57 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng và 23 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra khi kết luận đều bảo đảm khách quan, chính xác. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 724 đảng viên, bao gồm 100 cấp ủy viên các cấp; trong đó, khiển trách 625 trường hợp, cảnh cáo 55 trường hợp, cách chức 6 trường hợp và khai trừ 38 trường hợp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng biểu dương những kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp thành phố đã đạt được trong thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, đối với các tổ chức đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, khi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành theo quy trình thi hành kỷ luật nghiêm minh và đúng quy định, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ” trên tinh thần nhân văn.

Tuy nhiên, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi trong tình hình hiện nay. Việc phát hiện dấu hiệu vi phạm từ công tác nắm tình hình của Ủy ban kiểm tra một số quận, huyện chưa kịp thời. Một số nơi còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm...

Nhiệm vụ thời gian tới, bên cạnh việc khắc phục những hạn chế, đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp thành phố tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; với phương châm kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng; lấy phòng ngừa, lấy “xây” là chính; kiểm tra, giám sát không chỉ làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn tham gia phát hiện những nhân tố mới, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức Đảng, đảng viên để bố trí, sắp xếp phù hợp và hiệu quả.

Các cấp ủy cũng cần nâng cao chất lượng công tác giám sát; coi đây là việc làm thường xuyên, có tính phòng ngừa, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi vi phạm.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trên tinh thần chủ động kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, không "trông chờ, nghe ngóng" kết luận của các cơ quan điều tra, thanh tra.