Hà Nội: Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6

NDO - Năm học 2024-2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục thực hiện tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến qua cổng thông tin điện tử đăng ký tuyển sinh đầu cấp của thành phố Hà Nội nhằm tăng tính minh bạch và tạo sự thuận lợi cho người dân. 
0:00 / 0:00
0:00
Giao diện Cổng thông tin tuyển sinh của Hà Nội.
Giao diện Cổng thông tin tuyển sinh của Hà Nội.

Cha mẹ học sinh truy cập trang: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn tìm hiểu các thông tin tuyển sinh và thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến chính thức để đăng ký.

Thời gian tuyển sinh như sau:

Tuyển sinh vào lớp 1: từ 0 giờ ngày 1/7 đến 24 giờ 00 ngày 3/7/2024.

Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: từ 0 giờ ngày 4/7 đến 24 giờ 00 ngày 6/7/2024.

Tuyển sinh vào lớp 6: từ 0 giờ ngày 7/7 đến 24 giờ 00 ngày 9/7/2024.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn quy trình đăng ký tuyển sinh trực tuyến như sau:

Hà Nội: Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ảnh 1
Hà Nội: Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ảnh 2
Hà Nội: Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ảnh 3
Hà Nội: Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ảnh 4
Hà Nội: Hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 ảnh 5