Hà Nội dừng thi công, đào hè đường dịp 30/4 và 1/5

NDO -

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công công trình trên các tuyến đường, tuyến phố thuộc địa bàn tăng cường công tác giám sát, rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả mặt bằng, thu dọn mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị khu vực xong trước ngày 29/4.

Hà Nội yêu cầu dừng thi công, đào hè đường để bảo đảm cảnh quan dịp 30/4 và 1/5.
Hà Nội yêu cầu dừng thi công, đào hè đường để bảo đảm cảnh quan dịp 30/4 và 1/5.

Sở cũng yêu cầu tạm dừng thi công, đào đường, hè trên địa bàn thành phố từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5, ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố, trọng điểm được UBND thành phố, Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phép.

Cùng với đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu thi công được UBND các quận, huyện, thị xã cấp phép thi công tổ chức đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả và thu dọn mặt bằng theo đúng thời gian như trên.

Thanh tra Sở, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các đơn vị quản lý, duy tu, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm và phản hồi đầy đủ các thông tin về Sở Giao thông vận tải Hà Nội để được chỉ đạo kịp thời các trường hợp vượt thẩm quyền.