Hà Nội yêu cầu dừng thi công, đào hè đường để bảo đảm cảnh quan dịp 30/4 và 1/5.

Hà Nội dừng thi công, đào hè đường dịp 30/4 và 1/5

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, nhà thầu thi công công trình trên các tuyến đường, tuyến phố thuộc địa bàn tăng cường công tác giám sát, rà soát hiện trường, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các hạng mục đang thi công, hoàn trả mặt bằng, thu dọn mặt bằng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị khu vực xong trước ngày 29/4.