Hà Nội đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính

NDO -

Thông tin từ UBND Hà Nội cho biết, nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố vừa thông qua phương án đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính Hà Nội.

Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn
Ảnh minh họa: hanoimoi.com.vn

Theo đó, đối với TTHC cấp thành phố, giảm 3 ngày làm việc xuống còn 27 ngày (từ 30 ngày), bao gồm thời gian giải quyết và trả kết quả khi thực hiện năm TTHC sau. Đó là: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công; Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc; Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án; Quyết định tiêu hủy tài sản công; Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

Đồng thời, giảm một ngày làm việc xuống còn bốn ngày (từ năm ngày), bao gồm thời gian giải quyết và trả kết quả khi thực hiện hai TTHC cấp thành phố gồm: Mua quyển hóa đơn; Mua hóa đơn lẻ.

Đối với TTHC cấp huyện, giảm ba ngày làm việc xuống còn 27 ngày (từ 30 ngày), bao gồm thời gian giải quyết và trả kết quả khi thực hiện ba TTHC sau: Quyết định tiêu hủy tài sản công; Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại; Quyết định thanh lý tài sản công.

Tương tự đối với cấp thành phố, hai TTHC cấp huyện gồm: Mua quyển hóa đơn; Mua hóa đơn lẻ, cũng thực hiện giảm thời gian giải quyết và trả kết quả một ngày xuống còn bốn ngày (từ năm ngày trước đây).