Mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng 2021

Thứ Ba, 03-08-2021 08:09

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh lịch tuyển sinh đại học và cao đẳng dành cho phương thức xét tuyển chung dựa trên kết quả hai đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, với các mốc thời gian quan trọng được thay đổi như sau:

Mốc thời gian tuyển sinh đại học, cao đẳng 2021 sau điều chỉnh -0

VIỆT DŨNG - ĐIỀN NAM