Giao quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

NDO -

NDĐT – Ngày 25-7, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định giao quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.
Quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Tại Quyết định 900/QĐ-TTg do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ngày 25-7, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng và đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng chịu trách nhiệm thi hành.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Năm 1979, đồng chí thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự, khóa 14. Sau một năm học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự đạt kết quả xuất sắc, đồng chí được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng từng tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (trước đây), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.

Năm 1995, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ các vị trí trợ lý kỹ thuật, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển. Đến năm 2000, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội. Cho đến năm 2010, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Viettel.

Sau đó khoảng bốn năm, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Viettel. Đồng chí được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2012.

Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 14-6-2018, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel.

* Tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn

* Thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông