Giá xăng lập đỉnh mới

NDO -

Từ 15 giờ ngày 21/2, xăng E5 RON92 tăng 961 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 965 đồng/lít; dầu diesel tăng 936 đồng/lít, dầu hỏa tăng 758 đồng/lít và dầu mazút tăng 273 đồng/kg.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Ngày 21/2, Liên bộ Công thương-Tài chính có lần điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ 10 ngày/lần. Ở kỳ điều hành lần này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong nước tăng lần thứ 5 liên tiếp.

Sau khi thực hiện điều chỉnh mức trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 25.532 đồng/lít (tăng 961 đồng/lít so với giá hiện hành);

- Xăng RON95-III: không cao hơn 26.287 đồng/lít (tăng 965 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 20.801 đồng/lít (tăng 936 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 19.509 đồng/lít (tăng 758 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.932 đồng/kg (tăng 273 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Liên bộ Công thương-Tài chính cũng cho biết không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92, xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa, giữ nguyên mức trích lập đối với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg như kỳ điều hành ngày 11/2/2022. 

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92 ở mức 250 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước không chi), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, kỳ điều hành và công bố giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu sẽ thực hiện vào các ngày 1, 11, 21 hằng tháng, Nghị định có hiệu lực từ ngày 2/1/2022, như vậy kỳ điều hành giá xăng dầu đầu tiên sau khi Nghị định số 95/2021/NĐ-CP có hiệu lực là ngày 11/1/2022.