FLC có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới

NDO -

Sau khi được cổ đông bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị FLC nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp và thống nhất bầu ông Lê Bá Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.

Ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát FLC nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Bá Nguyên đứng thứ 3 từ trái sang. (Ảnh: CTV)
Ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát FLC nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Bá Nguyên đứng thứ 3 từ trái sang. (Ảnh: CTV)

Sáng 2/7, tại trụ sở Bamboo Airways 265 Cầu Giấy, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) đã thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Bá Nguyên, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi được cổ đông bầu bổ sung thành viên cho nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng quản trị FLC cũng đã họp và thống nhất bầu ông Lê Bá Nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC.

Bà Bùi Hải Huyền giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng đồng quản trị thường trực và ông Đặng Tất Thắng đảm nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị FLC trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Như vậy, Hội đồng quản trị mới của FLC nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có 5 thành viên bao gồm ông Lê Bá Nguyên, bà Bùi Hải Huyền, ông Đặng Tất Thắng, ông Doãn Hữu Đoàn và ông Lê Thái Sâm. 

Ông Lê Bá Nguyên có hơn 17 năm kinh nghiệm quản trị kinh doanh với các chức vụ quản lý, lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp. Ông Nguyên từng là thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC từ 2013 đến 10/2017 và từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2020, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị tại các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Dịch vụ Y tế Hà Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm ATS…

Các cổ đông cũng bầu mới ba thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Nguyễn Xuân Hòa, ông Nguyễn Quang Thái, ông Nguyễn Tri Thống. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Hòa được Ban Kiểm soát mới bầu làm Trưởng ban Kiểm soát.