EU hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế

NDO -

Đại sứ Giorgio Aliberti khẳng định, sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước và EU. EU cam kết sẽ có những hỗ trợ kỹ thuật để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiệm cận và áp dụng các chuẩn mực quốc tế.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Ngày 23/2, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh tiếp ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Sỹ Thanh cho biết: Năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác năm với nhiều kết quả nổi bật góp phần vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, minh bạch hóa nền tài chính quốc gia, hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cảm ơn sự hỗ trợ và ủng hộ to lớn của EU dành cho Kiểm toán Nhà nước từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, đặc biệt là các hoạt động tăng cường năng lực cho Kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước. Cụ thể, EU đã triển khai ba dự án hỗ trợ gồm: Dự án hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2006-2007; Dự án quản lý cải cách, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp cao của Kiểm toán Nhà nước năm 2012; Dự án hỗ trợ Kiểm toán Nhà nước cải thiện trách nhiệm giải trình, công tác báo cáo, tính minh bạch và công tác giám sát hoạt động quản lý tài chính công giai đoạn 2015-2019 với tổng kinh phí tài trợ 3,9 triệu Euro.

Cùng với đó, EU cũng triển khai khóa tập huấn sử dụng phần mềm IDEA cho 22 công chức, kiểm toán viên, cung cấp cho Kiểm toán Nhà nước những tư liệu, thông tin và kinh nghiệm quý giá, giúp xây dựng và hoàn thiện thể chế và hoạt động theo hướng tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Đề xuất các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới, Tổng Kiểm toán Nhà nước mong muốn nhận được sự hỗ trợ và ủng hộ của EU trong các nội dung đào tạo các lĩnh vực kiểm toán mới như kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán hoạt động, kiểm toán nợ công, kiểm toán tài nguyên khoáng sản, kiểm toán môi trường. Hỗ trợ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Nhà nước, hệ thống hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán, hướng dẫn kiểm toán dựa trên trọng yếu rủi ro, kiểm toán hoạt động, kiểm toán chuyên đề, kiểm toán công nghệ thông tin, kiểm toán môi trường phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế và thực tiễn hoạt động của kinh tế nhà nước. Hỗ trợ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm toán, trong đó có việc khai thác, ứng dụng phần mềm phân tích dữ liệu lớn (IDEA).

Chân thành cảm ơn Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Giorgio Aliberti khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước và EU, nhằm đóng góp vào việc hiện thực hóa mối quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-EU. EU cam kết sẽ có những hỗ trợ kỹ thuật để Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tiệm cận và áp dụng các chuẩn mực quốc tế. Theo đó, Việt Nam có thể tăng cường hệ thống quản trị và trở thành đất nước phát triển vào năm 2030.

Từ năm 2021, EU đã thống nhất hỗ trợ một chương trình hợp tác đa biên cho Việt Nam với ba ưu tiên hàng đầu, bao gồm: Kinh tế tuần hoàn, kinh tế số có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu; Kinh doanh có trách nhiệm, tăng cường năng lực cho đội ngũ lao động và tạo cơ hội việc làm; Tăng cường năng lực quản trị pháp quyền và cải cách thể chế. Giai đoạn 2021-2024, EU sẽ cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 210 triệu Euro cho Việt Nam. Với khoản viện trợ lớn này, EU sẽ dựa vào hệ thống quản lý công và do đó, Kiểm toán Việt Nam sẽ là một đối tác quan trọng của EU trong thời gian tới.