Động đất mạnh ở Tân Cương, Trung Quốc

Một trận động đất có độ lớn 5,6 đã làm rung chuyển huyện Bạch Thành ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.
Động đất mạnh ở Tân Cương, Trung Quốc

Theo Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC), động đất xảy ra khoảng 22 giờ 56 phút ngày 10/4. Tâm chấn được theo dõi ở tọa độ 41,98 độ vĩ Bắc và 82,56 độ kinh Đông, với độ sâu chấn tiêu là 16km.