Đồng chí Trần Tuấn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Nông

NDO - Ngày 5/11, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk, xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Tuấn Anh trao tặng 12 phần quà cho tập thể và hộ gia đình Liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk, xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Đồng chí Trần Tuấn Anh trao tặng 12 phần quà cho tập thể và hộ gia đình Liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk, xã biên giới Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã xã biên giới Thuận An nói chung và Liên khu dân cư thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk nói riêng.

Đồng chí đồng thời đề nghị, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội, các ngành liên quan và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm để phát huy những kết quả tích cực đạt được; sớm khắc phục, giải quyết những khó khăn, tồn tại để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị nêu trên quan tâm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

"Các đơn vị cần tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh", đồng chí Trần Tuấn Anh nói.

Theo đồng chí Trần Tuấn Anh, các đơn vị cần thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, giải quyết thỏa đáng những vấn đề nhân dân quan tâm; nhất là quan tâm đến các đối tượng chính sách, đối tượng là người nghèo, gia đình gặp khó khăn; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở cộng đồng dân cư.

Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh nội dung và phương thức tổ chức các cuộc vận động; phải bảo đảm thiết thực, sát với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội cần thống nhất, phối hợp tổ chức cuộc vận động và phong trào cụ thể để phát huy tinh thần sáng tạo trong nhân dân, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay… - đồng chí Trần Tuấn Anh nói.

Đồng chí Trần Tuấn Anh kêu gọi cộng đồng dân cư và mỗi gia đình, người dân tích cực tham gia và thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tinh thần tương thân tương ái, tạo điều kiện để các hộ gia đình giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng còn nghèo, gặp khó khăn hoạn nạn, các hoạt động nhân đạo, từ thiện hướng tới người nghèo, người già cô đơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa.

Đồng chí cũng kêu gọi cộng đồng dân cư và mỗi gia đình, người dân tích cực thực hiện tốt quy ước, hương ước cộng đồng, vận động mọi người, mọi nhà trong cộng đồng dân cư sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực và gương mẫu thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh…

Nhân dịp này, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông, đồng chí Trần Tuấn Anh tặng nhân dân tỉnh Đắk Nông 10 căn nhà trị giá 500 triệu đồng, tặng 2 phần quà cho thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk, tặng quà cho 10 gia đình khó khăn thôn Thuận Hòa và bon Bu Đắk.

Đồng chí Trần Tuấn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Nông ảnh 1

Đồng chí Trần Tuấn Anh trao tặng nhân dân tỉnh Đắk Nông 10 căn nhà đại đoàn kết.