Hội thảo khoa học: “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”.

Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022), ngày 6/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”, hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và Tỉnh Hưng Yên.