Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên

NDO -

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022), ngày 6/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”, hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và Tỉnh Hưng Yên.

Hội thảo khoa học: “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”.
Hội thảo khoa học: “Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương; tỉnh Hưng Yên; đại diện gia đình đồng chí Tô Hiệu.

Đồng chí Tô Hiệu sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu truyền thống yêu nước và cách mạng tại làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Từ tuổi thiếu niên, đồng chí Tô Hiệu đã tích cực tham gia phong trào yêu nước của học sinh. Năm 1930, Đồng chí bị thực dân Pháp bắt ở Sài Gòn, kết án 4 năm tù khổ sai, đày đi Côn Đảo. Năm 1932, Đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Năm 1934 ra tù, Đồng chí bị đưa về quản thúc ở quê nhà. Sau đó, Đồng chí tìm cách lên Hà Nội để bắt liên lạc với tổ chức, tham gia tái lập hệ thống tổ chức Đảng và khôi phục phong trào cách mạng ở Bắc Kỳ.

Tháng 5/1937, Đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Xứ ủy lâm thời Bắc Kỳ; tháng 11/1937 được cử làm Ủy viên Thường vụ Liên Xứ ủy Bắc Kỳ-Bắc Trung Kỳ. Đầu năm 1939, Đồng chí được cử phụ trách Khu B (sau là Liên tỉnh B), trực tiếp phụ trách Thành ủy Hải Phòng. Tháng 12/1939, Đồng chí bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai, bị giam ở Đề lao Hải Phòng, Nhà tù Hỏa Lò, rồi bị kết án 5 năm tù, đày lên Nhà tù Sơn La và hy sinh khi mới 32 tuổi.

Đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên -0
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Hội thảo là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2022)-người cộng sản kiên trung, bất khuất, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương người cộng sản trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Tô Hiệu đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên.

Với 40 bản tham luận, Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá những hoạt động, cống hiến nổi bật của đồng chí Tô Hiệu: Ảnh hưởng của quê hương giàu truyền thống văn hiến và cách mạng, gia đình nền nếp và yêu nước-cái nôi hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, nhiệt huyết, hình thành chí khí cách mạng của Tô Hiệu; phân tích, đánh giá những đóng góp quan trọng của đồng chí Tô Hiệu trong quá trình đấu tranh cách mạng từ khi trở thành người chiến sĩ cộng sản đến lúc hy sinh vì sự nghiệp của Đảng và dân tộc; bị giam cầm, tra tấn, đày ải trong lao tù đế quốc, đồng chí Tô Hiệu tiếp tục nêu cao tinh thần kiên trung, bất khuất, giữ vững khí tiết của người cộng sản.

Tại Nhà tù Sơn La, Đồng chí tích cực tham gia hoạt động và trở thành hạt nhân lãnh đạo Chi bộ Nhà tù. Tháng 2/1940, Chi bộ chính thức Nhà tù Sơn La được bí mật thành lập, Đồng chí được cử vào Ban Chi ủy, tháng 5/1940, Đồng chí được bầu là Bí thư Chi bộ. Đồng chí hy sinh ngày 7/3/1944 tại Nhà tù Sơn La, với một niềm tin mãnh liệt vào tương lai tất thắng của cách mạng.

Từ sự phân tích những hoạt động và cống hiến to lớn của đồng chí Tô Hiệu với Đảng và cách mạng Việt Nam, Hội thảo thống nhất khẳng định, đồng chí Tô Hiệu là tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất. Đồng chí là người yêu nước nhiệt thành, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, trí tuệ, kiên trung, bất khuất, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Cuộc đời ngắn ngủi nhưng hào hùng, phẩm chất cách mạng cao đẹp của đồng chí Tô Hiệu mãi mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Tinh thần, bản lĩnh, phẩm chất người cộng sản của đồng chí Tô Hiệu là tài sản vô giá của Đảng và cách mạng Việt Nam, có giá trị trường tồn và sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam.

Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên mãi mãi tự hào, tri ân sâu sắc những đóng góp của Đồng chí với quê hương, đất nước; ra sức học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của người chiến sĩ cộng sản Tô Hiệu, xây dựng và phát triển quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.