Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ

NDO -

Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, chiều 5-4 (Ảnh: TRẦN HẢI).
Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, chiều 5-4 (Ảnh: TRẦN HẢI).

Chiều 5-4, thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Thủ tướng Chính phủ và tiến hành bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ. Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử, có 462/466 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 96,25% tổng số đại biểu Quốc hội.

Với kết quả này, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết có hiệu lực ngay khi được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 5-4-2021.

Ngay sau khi Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện nghi lễ tuyên thệ nhậm chức.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên thệ.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phát biểu nhậm chức, đồng chí Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; khẳng định đây là vinh dự đối với cá nhân đồng chí, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề mà Đảng, Nhà nước, và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu nhậm chức

Đồng chí cho biết bản thân nhận thức sâu sắc rằng, Chính phủ và hoạt động của Chính phủ có vị trí, vai trò rất quan trọng trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ -0

Đồng chí khẳng định, hơn 75 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Chính phủ qua các nhiệm kỳ đã đạt được những thành tựu to lớn; đúc kết nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ này đã tiếp tục khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí khát vọng vươn lên và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó, công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đã triển khai rất hiệu quả và được Nhân dân, cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

“Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhận rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được; tiếp tục đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh đồng thời đưa ra năm nhóm giải pháp cụ thể.

Đồng chí cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời, bày tỏ mong muốn nhận được sự ủng hộ, phối hợp, giám sát của Quốc hội, của Chủ tịch nước, các cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các vị đại biểu Quốc hội; sự giúp đỡ quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lão thành cách mạng; sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông báo chí, của cử tri, nhân sĩ, trí thức, đồng bào ta ở trong và ngoài nước.

“Với trọng trách mới được giao, tôi nguyện sẽ mang hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của các đồng chí Thủ tướng qua các thời kỳ; nỗ lực cùng các đồng chí Thường trực Chính phủ, thành viên Chính phủ đoàn kết, liêm chính, hành động quyết liệt, hiệu quả, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc”, đồng chí Phạm Minh Chính cam kết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bó hoa tươi thắm cùng tình cảm và lời chúc tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Chính phủ -0
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Cũng trong chiều 5-4, tiếp theo chương trình Kỳ họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Đoàn về các nội dung trên.