Đồng chí Miguel Díaz–Canel được bầu là Chủ tịch nước Cuba

NDO -

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, với 579 phiếu ủng hộ trên tổng số 580 phiếu bầu, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz–Canel Bermúdez đã được Quốc hội nước này bầu chọn vào cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa, chức danh mới được Hiến pháp 2019 khôi phục và quy định là người đứng đầu bộ máy nhà nước.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz–Canel Bermúdez đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Díaz–Canel Bermúdez đã được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba

Cũng trong phiên họp bất thường ngày 10-10, Quốc hội Cuba đã bầu Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa vào cương vị Phó Chủ tịch nước, với tỷ lệ phiếu ủng hộ 569/580 phiếu bầu.

Trong diễn văn nhậm chức, tân Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh: “Cách mạng không phải là cuộc đấu tranh vì hiện tại, mà là cuộc đấu tranh vì tương lai; Cách mạng luôn đặt tầm nhìn của mình vào tương lai và vào Tổ quốc. Xã hội mà chúng ta nhận thức là công bằng và xứng đáng với mọi con người, là xã hội của ngày mai.”

Sau khi nêu bật những đóng góp to lớn cùng tầm nhìn vượt thời đại của lãnh tụ cách mạng lịch sử Fidel Castro và Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro, người đứng đầu Nhà nước Cuba khẳng định các ông đã làm thay đổi vận mệnh đất nước Cuba trong chặng đường suốt 60 năm qua, đào tạo ra nhiều thế hệ những con người cách mạng mới và “đất nước giờ đây có cam kết là làm cho nẩy nở, sinh sôi những trí tuệ, tài năng mà Cách mạng đã hun đúc”.

Cũng trong phiên họp này trước đó, Quốc hội Cuba đã bầu Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo tiếp tục đảm nhiệm cương vị này trong nhiệm kỳ tới năm 2023, đồng thời cũng theo quy định của Hiến pháp mới, ông sẽ kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước – cơ quan thường vụ của Quốc hội với tổng số 21 thành viên cũng được bầu cùng thời điểm.

Phiên họp bất thường để bầu chọn các chức danh lãnh đạo của Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, cùng Chủ tịch và Phó Chủ tịch nước là cột mốc khởi đầu trong quá trình tái cơ cấu bộ máy Nhà nước Cuba theo hướng pháp quyền hiện đại và phân lập quyền lực rõ ràng hơn, tạo nền tảng cho việc phát triển đất nước trong giai đoạn lịch sử mới nói chung, và công cuộc “Cập nhật mô hình kinh tế - xã hội” nói riêng.