Tiền Giang xếp hạng tám di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

Chủ Nhật, 03-01-2010, 19:41

ND - Mới đây UBND tỉnh Tiền Giang quyết định xếp hạng tám di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh:

Di tích Chiến thắng Ngã Sáu - Bằng Lăng (xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè); Ðình An Hữu (xã An Hữu, huyện Cái Bè); Di tích Miễu Cháy (xã Nhị Mỹ, huyện Cai Lậy); Di tích mộ cụ thân sinh của Tả quân Lê Văn Duyệt (xã Long Hưng, huyện Châu Thành)... Ðến nay tỉnh Tiền Giang đã có 84 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, (nơi có di tích) thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh theo quy định pháp luật.