Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta thăm, làm việc tại Chile

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu, đã thăm, làm việc tại Chile từ ngày 19 đến 22/10.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile-Việt Nam, Karol Cariola. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile-Việt Nam, Karol Cariola. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Trong thời gian chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã hội kiến đồng chí Lautaro Carmona (L.Ca-mô-na), Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile (PCCh - đảng tham gia liên minh cầm quyền); có các cuộc gặp, làm việc với Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống Chile Ana Lya Uriarte (A.U-ri-a-tê), Bộ trưởng Quốc phòng Maya Fernández Allende (M.A-den-đê), quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ximena Fuentes (X.Phu-en-tét), quyền Bộ trưởng Tư pháp Jaime Gajardo (H.Ga-ha-đô) và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Chile, Hạ Nghị sĩ, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile-Việt Nam Karol Cariola (C.Ca-ri-ô-la).

Tại các cuộc hội kiến và làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc thông báo một số nét khái quát về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 35 năm qua; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại dựa trên phát huy sức mạnh tổng hợp của ba trụ cột: Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Đồng chí Phan Đình Trạc bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Chile do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Tổng thống Salvador Allende (X.A-den-đê) đặt nền móng đang phát triển rất tốt đẹp, hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung, cùng tích cực tham gia và không ngừng tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, song phương và đa phương; có các cơ chế hợp tác, nhất là các cơ chế tham khảo chính trị và hiệp định thương mại tự do được duy trì hoạt động hiệu quả, qua đó thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác quan trọng khác.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Chile Lautaro Carmona và lãnh đạo các bộ, cơ quan ở Chile đều bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, ngưỡng mộ sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như sự nghiệp phát triển đất nước ngày nay của nhân dân Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng trong liên minh cánh tả cầm quyền tại Chile, cũng như hai nước Chile-Việt Nam.

Phát biểu tại các cuộc gặp và làm việc, lãnh đạo các chính đảng và các cơ quan của Chính phủ Chile đề xuất các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, cũng như quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian tới. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế tham vấn song phương, phối hợp đề xuất các biện pháp nhằm gia tăng kim ngạch thương mại Việt Nam-Chile, thúc đẩy giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong thời gian thăm Chile, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng ta đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santiago de Chile; dự mít-tinh do Đảng Cộng sản Chile và quần chúng nhân dân quận Cerro Navia tổ chức; gặp gỡ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Chile ■