Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc tại Ninh Bình

Ngày 17/6, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn công tác bày tỏ ấn tượng với những thành tích của tỉnh Ninh Bình qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và 32 năm tái lập tỉnh; đồng thời, đánh giá cao các báo cáo trình bày tại buổi làm việc được chuẩn bị bài bản, công phu, khoa học, giúp Đoàn công tác thu hoạch nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn.
Đoàn công tác bày tỏ ấn tượng với những thành tích của tỉnh Ninh Bình qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và 32 năm tái lập tỉnh; đồng thời, đánh giá cao các báo cáo trình bày tại buổi làm việc được chuẩn bị bài bản, công phu, khoa học, giúp Đoàn công tác thu hoạch nhiều vấn đề cả về lý luận và thực tiễn.

Cùng dự và làm việc với đoàn, có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất báo cáo tóm tắt, đánh giá khái quát kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và 32 năm tái lập tỉnh Ninh Bình; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tầm nhìn, định hướng tiếp tục đổi mới và những kiến nghị với Trung ương.

Đồng chí Mai Văn Tuất cho biết, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; hệ thống chính trị và khối đoàn kết toàn dân được củng cố vững mạnh.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc tại Ninh Bình ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Ninh Bình trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2021-2025) qua 40 năm đổi mới và 32 năm tái lập tỉnh Ninh Bình.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình cho biết, năm 2023 tốc độ tăng trưởng bình quân của tỉnh đạt 7,27% đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; GRDP bình quân đầu người đạt 88,03 triệu đồng; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch tích cực. Từ năm 2022, tỉnh đã tự cân đối ngân sách và có tỷ lệ điều tiết về ngân sách Trung ương.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc tại Ninh Bình ảnh 2

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, có tầm nhìn dài hạn và khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Nổi bật là cơ cấu kinh tế của Ninh Bình chuyển dịch tích cực, tập trung vào ba động lực chính: công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, công nghệ sạch; nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, tiên tiến; phát triển du lịch sinh thái trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tỉnh đã chuyển đổi mô hình tăng trưởng phát triển từ “nâu” sang “xanh”, phát triển kinh tế di sản, kinh tế nông nghiệp.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng nhấn mạnh, từ thực tiễn 40 năm qua, Ninh Bình đã rút ra những bài học quý, nhất là về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mô hình phát triển, mô hình quản lý di sản; huy động nguồn lực; phát huy tiềm năng, lợi thế nổi trội, khác biệt; kiên định mục tiêu định hướng, quy hoạch đã đề ra.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đề nghị, thời gian tới, tỉnh Ninh Bình cần tập trung phân tích sâu hơn về nguyên nhân, kết quả, thành tựu thời gian qua, khó khăn, thách thức trong thời gian tới; kinh nghiệm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mô hình tăng trưởng cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nguồn lực đầu tư, phát huy giá trị văn hóa tôn giáo; những yếu tố chủ quan cả về năng lực quản trị chính quyền, chất lượng nguồn nhân lực, tâm lý né tránh sợ sai không dám làm.

Bên cạnh đó, tỉnh làm rõ những khái niệm nội hàm về công nghiệp văn hóa, kinh tế văn hóa, kinh tế di sản, đô thị di sản… Đây là những khái niệm mới cần xác định chắt lọc để đưa vào văn kiện cho phù hợp; xác định rõ hơn tính khả thi các mục tiêu trong thời gian tới về kinh tế đô thị hóa, các mối quan hệ động lực phát triển về đô thị di sản, di sản thiên niên kỷ; cần có giải pháp cụ thể về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn; giải quyết vấn đề chuyển hóa nguy cơ thách thức biến cơ hội thành hiện thực, các giải pháp đột phá trong thời gian tới để xây dựng phát triển nền văn hóa con người Ninh Bình.

Về công tác xây dựng Đảng, tỉnh Ninh Bình chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, công tác chính trị tư tưởng, xử lý vi phạm, phát triển đảng viên trong các tổ chức đặc thù;…

Ngoài các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đưa ra, tỉnh cần đưa ra các ý kiến đột phá hơn nữa mang tính quốc gia để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc tại Ninh Bình ảnh 3

Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đi khảo sát thực tế tại Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô-tô Hyundai Thành Công số 2.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đi khảo sát thực tế tại Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô-tô Hyundai Thành Công số 2 (HTMV2) tại Khu công nghiệp Gián Khẩu (huyện Gia Viễn).

Nhà máy HTMV2 có tổng công suất thiết kế là 100.000 xe/năm, kết hợp cùng Nhà máy số 1 đưa tổng công suất xe Hyundai đạt mức 180.000 xe/năm, phục vụ đáp ứng tốt nhu cầu trong nước cũng như hướng đến thị trường khác trong khu vực.