Đoàn 969 phục vụ 8,7 triệu lượt người vào Lăng viếng Bác

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới, Đảng bộ Đoàn 969 (Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) phấn đấu vươn lên làm chủ từng bước tiến tới làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 969 đón các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG
Cán bộ, chiến sĩ Đoàn 969 đón các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG

Theo đó, Đảng bộ chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp để tiếp tục vươn lên làm chủ hoàn toàn nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phấn đấu hoàn thành 100% nội dung huấn luyện, các đối tượng được huấn luyện theo quy định. Đảng bộ tập trung lãnh đạo xây dựng Viện 69 thành viện chuyên ngành chính quy, khoa học, hiện đại; Đoàn 275 tiêu biểu về điều lệnh, nghi lễ trong toàn quân; đề nghị Nhà nước công nhận khu K9 là Di tích quốc gia đặc biệt... 

Thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020, Đảng bộ Đoàn 969 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ y tế giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học; phối hợp với Trung tâm nghiên cứu y sinh Mát-xcơ-va, Liên bang Nga, ký kết các văn bản hợp tác nghiên cứu khoa học đạt kết quả tốt; đã thay thế từng bước hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền góp phần phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới... Đoàn đã phục vụ tận tình, chu đáo hơn 8,7 triệu lượt người, trong đó có hơn hai triệu người nước ngoài vào Lăng viếng Bác; phục vụ 34 buổi lễ viếng cấp Nhà nước, 44 đoàn nguyên thủ quốc gia; tổ chức, đón 1.045 đoàn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 576 đoàn tiêu biểu về báo công dâng Bác...

* Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Thanh tra tỉnh Bắc Giang thường xuyên rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17-5-2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành thanh tra. Bên cạnh đó, ngành thanh tra Bắc Giang thực hiện tốt việc định hướng và chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm, chú trọng khâu khảo sát, dự báo tình hình; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các địa phương, lĩnh vực còn yếu kém trong công tác quản lý và dễ phát sinh tiêu cực như: quản lý và sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản...

Ngành đặc biệt quan tâm phát hiện những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời. Thanh tra Bắc Giang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp; làm tốt việc thẩm định, kiểm tra, giám sát các kết luận thanh tra; tiến hành thanh tra lại hoặc kiến nghị thanh tra, kiểm tra lại đối với một số cuộc thanh tra, kiểm tra không bảo đảm chất lượng, có dấu hiệu, biểu hiện vi phạm nguyên tắc, trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra...