Điện lực Hà Nội đã giảm khoảng 1.850 tỷ đồng tiền điện hỗ trợ khách hàng

NDO -

Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) thông báo, tính đến ngày 30/9/2021, tổng số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện là 1.850 tỷ đồng trong 4 đợt cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô.

Điện lực Hà Nội đã giảm khoảng 1.850 tỷ đồng tiền điện hỗ trợ khách hàng

Đại diện EVNHANOI cho biết, thời gian qua, EVNHANOI đã thực hiện niêm yết công khai về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện tại các địa điểm giao dịch, trên website của tổng công ty và đơn vị. Ngoài ra, Tổng công ty cũng báo cáo Ủy ban nhân dân TP Hà Nội và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương rà soát, chuẩn xác thông tin về các đối tượng khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện; hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục để thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, đúng đối tượng.

Được biết, đợt giảm giá điện đầu tiên áp dụng cho khách hàng sản xuất kinh doanh, khách hàng sinh hoạt, khách hàng là cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng bán buôn điện nông thôn, khách hàng bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư, bán buôn cho tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh hoạt, bán buôn điện cho chợ, điện khu công nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở phòng, chống dịch Covid-19. Số khách hàng được giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 1 là hơn 2,5 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm trước thuế hơn 891,3 tỷ đồng.

Đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2 là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, khách hàng bán buôn điện, các cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông, các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tổng số khách hàng được giảm tiền điện, giảm giá điện đợt 2 là hơn 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền giảm trước thuế hơn 368,2 tỷ đồng. 

Tính đến ngày 30/9/2021, tổng số khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3 và đợt 4 là hơn 2,3 triệu khách hàng với tổng số tiền điện giảm trước thuế hơn 591 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng được hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 là cơ sở lưu trú du lịch, các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí. Thời gian thực hiện trong 7 tháng liên tiếp kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021.

Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 4 là các khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian có người đang thực hiện cách ly y tế.