Điện Biên tổ chức thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành

NDO -

Nhằm tuyển chọn đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời từng bước khắc phục hạn chế trong việc đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các ngành, địa phương khép kín trong đơn vị, địa phương, ngày 9/3, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức cuộc thi tuyển chức danh phó ngành của 5 cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp. 

Đại biểu và thí sinh tại phiên khai mạc kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành.
Đại biểu và thí sinh tại phiên khai mạc kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành.

Tham gia kỳ thi tuyển chọn có 21 thí sinh là nhân sự được tuyển lựa từ 3 văn phòng và 2 sở. Mỗi thí sinh buộc phải trải qua 2 vòng thi: Vòng 1 thi viết môn kiến thức chung. Vòng 2 thi thuyết trình, bảo vệ đề án.

Việc tổ chức kỳ thi tuyển nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy động lực phấn đấu của công chức, viên chức, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch bổ nhiệm cán bộ.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Điện Biên tổ chức thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành tỉnh.