Đại biểu và thí sinh tại phiên khai mạc kỳ thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành.

Điện Biên tổ chức thi tuyển lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành

Nhằm tuyển chọn đội ngũ lãnh đạo quản lý cấp sở, ngành đáp ứng yêu cầu công việc; đồng thời từng bước khắc phục hạn chế trong việc đề bạt, bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các ngành, địa phương khép kín trong đơn vị, địa phương, ngày 9/3, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức cuộc thi tuyển chức danh phó ngành của 5 cơ quan: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.