Phát lộ nhiều dấu tích giá trị lịch sử ở đền thờ vua Lê Đại Hành

Thứ Hai, 08-11-2021, 11:18
Vị trí khu vực khai quật khảo cổ ở phía nam đền vua Lê Đại Hành.

Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp Viện Khảo cổ học tổ chức khai quật khảo cổ khu vực cánh đồng nằm ở phía nam đền thờ vua Lê Đại Hành và địa điểm tường Thành Dền, phát lộ nhiều dấu tích có giá trị nghiên cứu lịch sử tại vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Khu khai quật có tổng diện tích 600m2, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) theo Quyết định số 2703 về điều chỉnh vị trí, diện tích khai quật tại Quyết định số 2383 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khi được công bố kết quả khảo cổ, khu vực nêu trên sẽ góp phần bổ sung tài liệu, hiện vật cho địa phương phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc, bảo đảm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong vùng và khách du lịch trong nước, quốc tế muốn tìm hiểu về Cố đô Hoa Lư.

Phát lộ nhiều dấu tích giá trị lịch sử ở đền thờ vua Lê Đại Hành -0
 Phát lộ nhiều dấu tích có giá trị nghiên cứu lịch sử ở vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Dự kiến, công tác khai quật nêu trên kết thúc vào cuối năm 2021.

LÊ HỒNG