Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

NDO -

Ngày 13/5, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư trong việc tổng kết các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của các vùng kinh tế, trong đó, Thường trực Ban Bí thư giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành và địa phương liên quan triển khai thực hiện Đề án Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, dự kiến báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2022.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ là một trong sáu vùng kinh tế của cả nước gồm 14 tỉnh, thành phố, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh của cả nước. Đây cũng là vùng có giao thông thuận lợi; có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu kinh tế với Tây Nguyên và các nước ASEAN thông qua hành lang kinh tế Đông-Tây. Đây cũng là vùng có tài nguyên khoáng sản khá phong phú và đa dạng; có nhiều tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế biển; có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng hào hùng, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; có tài nguyên du lịch phong phú, đặc sắc…

Với những đặc điểm và vị trí quan trọng như vậy, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Để triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW, Chính phủ và các bộ ngành đã ban hành một số chương trình hành động, các chính sách ưu tiên và dành nguồn lực để tập trung đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, địa bàn thông qua các quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, dự án quốc gia để khai thác tiềm năng, lợi thế và khắc phục các hạn chế, khó khăn để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cho các địa phương trong vùng.

Từ khi thực hiện Nghị quyết, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, giải quyết được nhiều điểm nghẽn, hạn chế; nhiều ngành, lĩnh vực có lợi thế được phát huy; đời sống nhân dân trong vùng liên tục được cải thiện; diện mạo kinh tế-xã hội và các khía cạnh khác của vùng đều đã thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, phát triển của vùng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế nhất là trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh đó, việc tổng kết thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW có tầm quan trọng và ý nghĩa đặc biệt với sự phát triển của vùng và các địa phương trong vùng. Kết quả của tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW sẽ là cơ sở quan trọng để Ban Chỉ đạo và Ban Kinh tế Trung ương sẽ nghiên cứu để tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành Nghị quyết mới về phát triển vùng nhằm cụ thể hóa các quan điểm, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, của Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của các địa phương trong vùng nhiệm kỳ 2020-2025, đưa ra các quan điểm, nhiệm vụ phát triển vùng phù hợp các chủ trương mới của Đảng.

Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án; phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo, dự thảo Đề cương Báo cáo chung và Đề cương Báo cáo của các bộ, ngành, địa phương. Bên cạnh đó, một số ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận một số vấn đề quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ như quốc phòng, an ninh, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, hội nhập…

Một số ý kiến thảo luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ở các địa phương; thảo luận về cơ chế liên kết vùng và các mô hình phát triển kinh tế ở các địa phương. Các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản đều thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với những nội dung và kế hoạch xây dựng Đề án; cho rằng việc tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần thắng thắn, trách nhiệm trong thảo luận, đóng góp ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo. Nhiều ý kiến tâm huyết không chỉ đánh giá chung mà còn đề xuất những định hướng phát triển cho vùng, bày tỏ kỳ vọng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương; có cách gợi ý và tiếp cận mang tính đặc thù, sâu sắc theo nhiều khía cạnh khác nhau mang lại cái nhìn toàn diện về liên kết vùng.

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng đề án với tinh thần nỗ lực chung để bảo đảm chất lượng công tác tổng kết.