Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của hòa bình

Cách đây 75 năm vào ngày 28/5/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Lễ phong hàm Đại tướng đầu tiên của quân đội ta cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội quốc gia và Dân quân tự vệ Việt Nam.