Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

NDO -

Tại phiên họp ngày 21/5, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thống nhất quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy Đà Nẵng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo thành phố) theo đề nghị của Ban Nội chính Thành ủy.

Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Đà Nẵng quyết tâm thực hiện thống nhất, toàn diện và hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng làm Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban gồm các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh; Giám đốc Công an thành phố Vũ Xuân Viên. Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gồm các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Chánh Văn phòng Thành ủy, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra thành phố, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy. Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố gồm Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban. Ban Nội chính Thành ủy là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thành phố.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo thành phố thực hiện theo Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và do Ban Thường vụ Thành ủy quy định cụ thể.

Ban Chỉ đạo thành phố sẽ tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác. Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo ban hành quy chế làm việc, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác; thành lập bộ phận giúp việc của Ban Chỉ đạo.