Đà Lạt nồng nàn sắc xuân

NDO -

Đà Lạt vào xuân. Đây là mùa nắng lạnh đặc trưng trên thành phố cao nguyên. Những tia nắng xuân ngọt lành giúp những nụ mai anh đào bung cánh. Năm nay, phố núi đặc biệt hơn, khi mai anh đào nở đúng dịp Tết cổ truyền, Đà Lạt nồng nàn trong sắc hồng pha tím lãng mạn.

Đà Lạt nồng nàn sắc xuân
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Phố núi mùa xuân.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Du khách trải nghiệm cùng mai anh đào Đà Lạt.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Tìm mật ngọt mùa xuân.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Không gian hoa mai anh đào bên hồ Xuân Hương-Đà Lạt.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Cung đường nhàn du bên hồ Xuân Hương-Đà Lạt.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Nồng nàn sắc xuân.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Nắng mới.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Lưu dấu khoảnh khắc bên hồ Xuân Hương-Đà Lạt.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Nhành xuân. 
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Mai anh đào có hoa đơn năm cánh mỏng manh.
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Trên hồ Xuân Hương-Đà Lạt 
Đà Lạt nồng nàn sắc xuân -0
Lộc xuân.
Tết sẻ chia