Cựu chiến binh Trà Vinh đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới

NDO - Trong 2 ngày 13, 14/10, tại Hội trường Tỉnh ủy Trà Vinh đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; với 185 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21 nghìn hội viên dự.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh khóa mới ra mắt tại đại hội.
Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh khóa mới ra mắt tại đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh nỗ lực vượt khó, thực hiện đạt, vượt hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra; các phong trào do Trung ương Hội phát động. Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo được phát huy, thông qua nguồn quỹ hỗ trợ của các mô hình “Đồng tiền đồng đội”, “Hội viên khá, giàu giúp hội viên nghèo thoát nghèo bền vững” đã có 1.293/1.343 hội viên thoát nghèo.

Tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội trong tỉnh vận động hội viên, nhân dân ủng hộ 5,2 tỷ đồng, gần 27 nghìn ngày công lao động, hiến 115.280m2 đất làm đường nông thôn. Đến nay, đã có 18.266/19.725 hộ Cựu chiến binh đạt chuẩn gia đình văn hóa - nông thôn mới.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng một bộ phận cán bộ, hội viên chưa thật sự tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội, tâm trạng người dân từng lúc, từng nơi chưa sâu sát, kịp thời.

Đại hội đã thống nhất phương châm hành động của Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; xây dựng các cấp Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025. Đồng thời, Đại hội cũng thống nhất thông qua 7 chỉ tiêu trọng tâm và xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới

Thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh sẽ tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện; giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh khóa mới gồm 20 thành viên. Đồng chí Võ Duy Thanh đắc cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà Vinh.