Đại diện Công ty Tân Tân trao học bổng "Cùng em vượt khó đến trường" tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Gần 750 triệu đồng học bổng "Cùng em vượt khó đến trường"

Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hải Phòng phối hợp Đảng ủy khối cơ sở Bộ  Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Công ty Tân Tân trao 100 suất học bổng "Cùng em vượt khó đến trường" trị giá 200 triệu đồng và 2 suất học bổng toàn phần với tổng trị giá 498 triệu đồng để trao cơ hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.