Ông Công Ngọc Dũng, cháu nội cụ Nguyễn Thị An giới thiệu về di tích tại phường Phú Thượng.

Thân thương nhà Bác ở Thủ đô

Hà Nội là nơi lưu dấu nhiều kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là nơi Bác sống, làm việc trong thời gian dài hoặc đến thăm nhân dân, mà có những khoảng thời gian, do điều kiện cách mạng, Bác Hồ phải lưu trú tạm trong nhà của người dân. Những nơi ấy nay thành di tích. Nhưng nhiều người, không gọi đó là di tích Bác Hồ, mà gọi là "nhà Bác". Hai chữ "nhà Bác" thân thương, chính là biểu hiện đẹp nhất về tình cảm nhân dân Thủ đô với Bác Hồ.
Căn nhà nhỏ ven sông đón Bác về từ Chiến khu Việt Bắc

Căn nhà nhỏ ven sông đón Bác về từ Chiến khu Việt Bắc

Trên địa bàn thành phố Hà Nội, vẫn còn lưu giữ nhiều di tích gắn liền với hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Men theo đê sông Hồng, nằm lọt thỏm trong lòng một ngôi làng tại quận Tây Hồ, có một căn nhà gạch nhỏ, là nơi Bác Hồ đã từng lưu dấu để chuẩn bị cho những bước ngoặt lịch sử vĩ đại.