CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I bị phạt 125 triệu đồng

NDO -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I, số tiền 125 triệu đồng, vì không bảo đảm cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán.

0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (địa chỉ trụ sở chính tại Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 432/QĐ-XPVPHC, số tiền 125 triệu đồng, vì không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc gia I.D.I không có Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UBKT) là thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP);

Công ty không bảo đảm tất cả các thành viên khác của UBKT phải là các thành viên HĐQT không điều hành theo quy định tại khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;

Chủ tịch UBKT của Công ty không có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.