Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn thực hiện phân phối nước sạch địa bàn huyện Hóc Môn

Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV vừa có thông báo đến các đơn vị liên quan. Theo đó kể từ ngày 1/1/2024, Tổng Công ty sẽ thuê Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn làm dịch vụ phân phối nước sạch và quản lý mạng lưới cấp nước trên địa bàn huyện Hóc Môn.
0:00 / 0:00
0:00
Đăng ký định mức sử dụng nước cho khách hàng.
Đăng ký định mức sử dụng nước cho khách hàng.

Do đó, việc thực hiện dịch vụ phân phối nước sạch và quản lý mạng lưới cấp nước trên địa bàn huyện Hóc Môn trước đây do Công ty cổ phần cấp nước Trung An quản lý sẽ được chuyển giao cho Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn thực hiện.

Công ty Cổ phần cấp nước Trung An sẽ tiếp tục thực hiện dịch vụ phân phối nước sạch và quản lý mạng lưới cấp nước trên địa bàn quận Gò Vấp và Quận12. Trong quá trình chuyển giao nhiệm vụ cấp nước trên địa bàn huyện Hóc Môn đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An phối hợp Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn và Tổng Công ty thực hiện nhanh các thủ tục theo đúng tiến độ chuyển giao, bảo đảm cung cấp nước an toàn liên tục cho khách hàng trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Theo Công ty cổ phần cấp nước Trung An, các quyền lợi và trách nhiệm đã được ký kết trước đây trong Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty cố phần cấp nước Trung An và khách hàng sử dụng nước sẽ được Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn tiếp nhận và thực hiện. Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn sẽ liên hệ Quý khách hàng để thực hiện ký kết lại Hợp đồng Dịch vụ cấp nước, đồng thời Hợp đồng Dịch vụ cấp nước giữa Công ty cổ phần cấp nước Trung An và khách hàng sẽ hết hiệu lực.

Tên Công ty : Công ty TNHH MTV Nước ngầm Sài Gòn

- Trụ sở chính: 33 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phòng giao dịch: Phòng Giao dịch cấp nước Hóc Môn.

- Địa chỉ : Đường liên xã Thị Trấn, Ấp Nam Thới, xã Thới Tam

Thôn, huyện Hóc Môn.

- Số điện thoại: (028) 3593 1001.

- Số tài khoản : 92 123 8888, tại: Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Bắc Sài Gòn.