Cổng thông tin Chính phủ tổ chức trao đổi kinh nghiệm

NDO - Ngày 25/11, tại thành phố Đông Hà, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động cổng thông tin điện tử với 45 tỉnh, thành phố. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng dự.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị là diễn đàn để cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố trao đổi kinh nghiệm quản lý, triển khai hoạt động và cũng là dịp để đánh giá lại, khẳng định rõ hơn về vị trí, tầm quan trọng của hệ thống cổng thông tin điện tử cấp tỉnh.

Báo cáo tình hình hoạt động cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố năm 2022, Tổng Giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nguyễn Hồng Sâm cho biết, hệ thống cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2002, đến nay tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đều đã có cổng thông tin điện tử.

Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố đã khẳng định được vị thế, tầm quan trọng trong việc thông tin công tác chỉ đạo, điều hành về mọi mặt đời sống của địa phương; định hướng thông tin và là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Đồng thời thống nhất kiến nghị, đề xuất các bộ, ngành liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể về hoạt động của cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố; có quy định về cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của cổng thông tin điện tử cấp tỉnh, thành phố.

Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố thống nhất đề xuất với cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình hoạt động; đồng thời triển khai các nội dung hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tới để đẩy mạnh, phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống cổng thông tin điện tử trong giai đoạn mới.

Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xác định chức danh phóng viên, biên tập viên đối với những cán bộ làm công tác nội dung của cổng thông tin điện tử; tạo điều kiện cho cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố có một số phóng viên, biên tập viên được cấp thẻ nhà báo để thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; có quy định chi trả nhuận bút, thù lao đối với cán bộ của cổng thông tin điện tử cấp tỉnh thống nhất trên toàn quốc.