Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 đưa người dân ở vùng lũ thị xã Ayun Pa đến nơi an toàn. Ảnh: baogialai.com.vn

Đổi mới hoạt động công tác đảng, công tác chính trị

Từ năm 2021 đến nay, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị phù hợp nhiệm vụ đơn vị và tình hình thực tế. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để đơn vị tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị theo hướng hiệu quả, thiết thực, vững chắc.
Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ

Chiều 1/7, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị sáu tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến, với 44 điểm cầu trong toàn quân.