Toàn quân triển khai công tác Đảng, công tác chính trị năm 2023

NDO - Ngày 21/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị toàn quân năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân chủ trì Hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Năm 2022, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân triển khai, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Nổi bật là: Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Toàn quân quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Triển khai sâu rộng, hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”.

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Chủ động tham mưu hoàn thiện, triển khai thực hiện quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Quân ủy Trung ương…

Phát biểu kết luận, Đại tướng Lương Cường đề nghị bước sang năm 2023, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân tập trung thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 với kết quả cao hơn năm 2022.

Hội nghị thống nhất xác định một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đó là:

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng; hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Xây dựng Đảng bộ quân đội, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra, phòng ngừa vi phạm.

Xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.