Chuyển đơn của ông Hoàng Trung Huyên đến UBND thành phố Ninh Bình để tổng hợp, giải quyết

NDO - Báo Nhân Dân đã nhận được công văn số 100/BTCD ngày 7/9/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình trả lời đơn của ông Hoàng Trung Huyên, trú tại phố Phúc Thịnh, phường Phúc Thành, TP Ninh Bình (Ninh Bình), kiến nghị việc: “UBND thành phố Ninh Bình chậm có văn bản trả lời theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình liên quan việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Hoàng Trung Kiên tại thửa đất số 138, tờ bản đồ 11, phố Phúc Chỉnh 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình”.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của ông Hoàng Trung Huyên đến UBND thành phố Ninh Bình để tổng hợp, giải quyết

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến UBND thành phố Ninh Bình để tổng hợp, thông tin kết quả giải quyết đơn của ông Hoàng Trung Huyên đến Báo Nhân Dân và báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.