Kết quả thư bạn đọc

Chuyển đơn của bà Lê Thị Khương đến UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để xem xét, giải quyết

Báo Nhân Dân nhận được văn bản trả lời của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc không giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho Lê Thị Khương.
0:00 / 0:00
0:00
Chuyển đơn của bà Lê Thị Khương đến UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, để xem xét, giải quyết

Văn bản số 1164/TTr-TDXLĐT ngày 19/10/2022 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung chính như sau: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn của bà Lê Thị Khương, trú tại: Phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là vợ liệt sĩ Lê Bật Tư (hy sinh ngày 27/12/1982 tại Xiêm Riệp, Campuchia).

Nội dung đơn: Phản ánh việc chính quyền địa phương không giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần diện tích 241m2 tại phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, mà gia đình bà Khương đã nhận chuyển nhượng từ năm 1993.

Theo nội dung đơn phản ánh, gia đình bà Khương sử dụng ổn định phần đất nêu trên từ năm 1993, không có tranh chấp, đủ điều cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời, gia đình bà Khương thuộc diện gia đình chính sách. Mặc dù gia đình bà Khương nhiều lần có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, nhưng đến nay vụ việc chưa được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh và quy định của pháp luật, Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển đơn của bà Khương đến UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND huyện Triệu Sơn thông báo kết quả giải quyết đến Bộ Tài nguyên và Môi trường và Báo Nhân Dân được biết.