Sẽ cấp giấy đi đường cho 20% nhân viên chứng khoán ở Hà Nội

Thứ Ba, 07-09-2021, 18:37
(Ảnh: Vietnamfinance.vn)

Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, các công ty lập danh sách gửi về Ủy ban đến 20 giờ ngày 7/9/2021, trong đó, công ty chỉ được tỷ lệ tối đa 20% số lượng người lao động của công ty trên địa bàn TP Hà Nội.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo về việc cấp giấy đi đường cho các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trên địa bàn TP Hà Nội. Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ cấp giấy đi đường các đơn vị trên nhằm bảo đảm thị trường chứng khoán hoạt động liên tục.

Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua trao đổi với Lãnh đạo Công an TP Hà Nội và đã đi đến thống nhất, chứng khoán thuộc danh mục ngành dịch vụ thiết yếu (thuộc Nhóm 1).

Do đó, để tạo điều kiện cho ngành chứng khoán hoạt động liên tục, an toàn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ là đầu mối cấp giấy đi đường cho các công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán; công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ; thành viên lưu ký; văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội (gọi tắt là công ty).

Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, các công ty lập danh sách gửi về Ủy ban đến 20 giờ ngày 7/9/2021, trong đó, công ty chỉ được tỷ lệ tối đa 20% số lượng người lao động của công ty trên địa bàn TP Hà Nội.

Đối với trường hợp những công ty đã được Công an cấp phường, xã cấp giấy đi đường thì sử dụng như bình thường.

“Các công ty phải tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy đi đường đúng đối tượng và quản lý chặt chẽ giấy đi đường theo quy định” - Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh.

Trước đó, nhằm bảo đảm cho thị trường chứng khoán hoạt động liên tục, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi Công an TP Hà Nội đề nghị hỗ trợ chấp thuận cho các công ty được sử dụng giấy đi đường đã cấp trước đây cho đến khi hoàn thành việc cấp giấy đi đường theo quy định mới.

Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép

 

GIANG KHÔI