VSD nghỉ giao dịch Tết Nguyên đán 2022

Thứ Năm, 20-01-2022, 15:26

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo đến các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cụ thể: Căn cứ Công văn số 245/VPCP-KGVX ngày 11/1/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Công văn số 3467/UBCK-PTTT ngày 25/5/2020 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận điều chỉnh lịch nghỉ giao dịch năm 2021 và lịch nghỉ giao dịch năm 2022, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

VSD sẽ nghỉ làm việc từ ngày 31/1/2022 (tức 29 Tết âm lịch) đến hết ngày 4/2/2022 (tức mùng 4 Tết âm lịch), nghỉ theo Luật Lao động.

Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 27 và 28/1/2022 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 7 và 8/2/2022; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 28/1/2022 sẽ được thanh toán vào ngày 7/2/2022.

VSD trân trọng thông báo để các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

A.N