VSD cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán

Thứ Sáu, 17-09-2021, 15:04
Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance vừa được cấp mã giao dịch KSF.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, vừa qua, trung tâm đã cấp nhiều mã cổ phiếu, trái phiếu và mã chứng chỉ quỹ cho các công ty.

Cấp mã FUEIP100 cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng chỉ quỹ ETF số 01/2021/GCNETF-VSD ngày 16/9/2021 và cấp mã chứng chỉ quỹ cho Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.3941.0510

Fax: 024.3941.0500

Vốn điều lệ: 52.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ ETF IPAAM VN100

Mã chứng khoán: FUEIP100

Mã ISIN: VN0FUEIP1007

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Chứng chỉ Quỹ

Số lượng chứng khoán đăng ký:

5.200.000 Chứng chỉ quỹ

Giá trị chứng khoán đăng ký: 52.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16/9/2021, VSD nhận lưu ký số Chứng chỉ quỹ đăng ký trên.

* Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A đăng ký niêm yết chứng chỉ quỹ ETF IPAAM VN100 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF IPAAM VN100 được thực hiện theo Quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Kho bạc Nhà nước được cấp mới 2 mã trái phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 33/2021/GCNTP-VSD ngày 9/9/2021 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/9/2021

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 132/2021

Mã chứng khoán: TD2136029

Mã ISIN: VNTD21360290

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 45.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 4.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9/9/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 34/2021/GCNTP-VSD ngày 9/9/2021 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/9/2021

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 130/2021

Mã chứng khoán: TD212808

Mã ISIN: VNTD2128084

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 9/9/2021, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã KSF cho Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 33/2021/GCNCP-VSD ngày 7/9/2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance

Trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 73052999

Vốn điều lệ: 3.000.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance

Mã chứng khoán: KSF

Mã ISIN: VN000000KSF4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 300.000.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 3.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 8/9/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn KSFinance đăng ký niêm yết cổ phiếu KSF trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc niêm yết cổ phiếu KSF thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt được cấp mã TIN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 32/2021/GCNCP-VSD ngày 7/9/2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Trụ sở chính: Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.62702127

Vốn điều lệ: 687.872.140.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Mã chứng khoán: TIN

Mã ISIN: VN000000TIN0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 68.787.214 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 687.872.140.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 8/9/2021, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt đăng ký giao dịch cổ phiếu TIN trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TIN được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

A.N