Không báo cáo sau giao dịch, nhà đầu tư bị phạt 90 triệu đồng

Thứ Bảy, 25-12-2021, 19:43
(Ảnh minh họa)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính 1 nhà đầu tư cá nhân là ông Đinh Văn Quân, tổng số tiền phạt 90 triệu đồng, do đã không công bố khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết...; không báo cáo khi số cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Theo đó, ông Đinh Văn Quân (địa chỉ tại tập thể Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội), bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 903/QĐ-XPVPHC, số tiền 60 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Đồng thời, với vi phạm không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu, ông Đinh Văn Quân bị phạt tiền 30 triệu đồng.

Cụ thể, từ ngày 26/2 đến 6/5/2019, ông Đinh Văn Quân đã thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu SHI của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhưng không công bố thông tin, báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% và khi không còn là cổ đông lớn.

Tổng số tiền phạt đối với ông Đinh Văn Quân là 90 triệu đồng.

M.K