Chung quanh kiến nghị đăng kiểm căn cứ vào số kilomet ô tô đã chạy

Mới đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu chu kỳ kiểm định hợp lý đối với xe không kinh doanh vận tải, xe cá nhân và xe kinh doanh. Trong đó, Phó thủ tướng lưu ý nghiên cứu chu kỳ kiểm định theo số kilomet đã sử dụng và thông tin này đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm.