Đời sống-kinh tế

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang

Nhằm công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định và tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư phù hợp quy hoạch tỉnh, tạo nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội tỉnh trước mắt và lâu dài; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã xây dựng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Một góc tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)
Một góc tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Trang thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang)

Việc Tiền Giang công bố Quy hoạch tỉnh kết hợp xúc tiến đầu tư bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong định hướng phát triển, kinh tế nông nghiệp năng động, hiệu quả; là vùng đô thị lớn tầm khu vực và là một trong những địa phương đầu tàu về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng.

Xây dựng tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp hợp lý, tối ưu hóa các nguồn lực, hình thành các vùng động lực, các trung tâm quốc tế, đô thị chiến lược, kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra các đột phá tập trung vào giải quyết các điểm nghẽn như: Hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh mang tính cạnh tranh vượt trội, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với không gian phát triển kinh tế quốc gia, vùng, liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long; phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp và đô thị xanh, thông minh, dịch vụ du lịch, thương mại, logistics, thị trường bất động sản theo hướng tích hợp thay vì chỉ chú trọng từng ngành biệt lập; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế chủ lực, nhất là nguồn nhân lực đáp ứng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

Xây dựng tỉnh Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp, có cơ cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp hợp lý, tối ưu hóa các nguồn lực, hình thành các vùng động lực, các trung tâm quốc tế, đô thị chiến lược, kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại.

Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía nam (IPCS); Tổ chức đoàn công tác đến thăm và làm việc với CLB Doanh nhân Tiền Giang tại Thành phố Hồ Chí Minh (TGB); tổ chức tiếp đoàn công tác của Thương vụ-Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh (KOTRA) nhằm gặp gỡ tăng cường mối quan hệ phối hợp toàn diện, hỗ trợ nhau trong chia sẻ thông tin, kết nối doanh nghiệp trong nước, ngoài nước thuộc các tổ chức kinh tế, các tập đoàn lớn của Việt Nam và trong khu vực đầu tư vào tỉnh Tiền Giang thông qua Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Tiền Giang.

Với quyết tâm đưa Tiền Giang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, địa phương sẽ ban hành Danh mục dự án mời gọi đầu tư và tăng cường công tác rà soát tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; xem xét phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh; tập trung xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào lấp đầy Khu công nghiệp Long Giang; hỗ trợ hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bình Đông để sớm mời gọi nhà đầu tư thứ cấp; hỗ trợ mời gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào lấp đầy cụm công nghiệp Gia Thuận 1, cụm công nghiệp Gia Thuận 2; tập trung hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết để bảo đảm đủ điều kiện tổ chức mời gọi đầu tư đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư…

Đồng thời, để đạt mục tiêu thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 đã được đề ra, Tiền Giang sẽ tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phân tích đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ngành và các đơn vị cấp huyện nhằm đẩy mạnh cải cách toàn diện và quyết liệt về môi trường đầu tư, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư một cách đồng bộ và hiệu quả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về phát triển kinh tế-xã hội và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023…

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí và truyền thông (Báo Nhân Dân, Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Đầu tư, Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh truyền hình Tiền Giang, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) nhằm thực hiện công tác truyền thông hiệu quả trước, trong và sau hội nghị.