Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022:

Chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức

NDO -

Ban Chỉ đạo thi các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức coi thi. Các hành vi vi phạm quy chế của thí sinh đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của quy chế bảo đảm tính nghiêm minh của kỳ thi.

0:00 / 0:00
0:00
Chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức

Tại buổi họp báo được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều tối 8/7 ngay sau khi môn thi cuối cùng của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 kết thúc, Phó Cục trưởng Quản lý chất lượng Lê Mỹ Phong cho biết, việc tổ chức coi thi tại tất cả các điểm thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực và cơ bản đáp ứng đúng kế hoạch đề ra.

Ban Chỉ đạo thi các cấp đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức coi thi tại các điểm thi, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và hỗ trợ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức coi thi để tăng cường kỷ cương trường thi, giữ nghiêm kỷ luật phòng thi.

Một số thiếu sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm công tác thi được khắc phục kịp thời, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. Các hành vi vi phạm quy chế của thí sinh đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo đúng quy định của quy chế bảo đảm tính nghiêm minh của kỳ thi.

Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi các bài thi, môn thi nằm trong chương trình trung học phổ thông, có sự phân hóa phù hợp bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và cung cấp dữ liệu cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng để tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.

Đáng chú ý, đối với thông tin phản ánh lộ đề thi môn Ngữ văn được đăng trên báo chí và mạng xã hội trước giờ thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây chỉ là việc dự đoán tên tác phẩm, không phải lộ đề thi; đồng thời Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã chuyển đơn vị chức năng của Bộ Công an để xác minh, làm rõ. Đối với nghi vấn đề thi môn Toán được đăng trên mạng xã hội trong giờ thi: Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an đã chủ động vào cuộc để xác minh thông tin… Các đơn vị chức năng của Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo đúng quy định hiện hành.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, có 989.863 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ 98,75% so tổng số thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, môn Ngữ văn đạt 99,6 %; Toán đạt 99,59%; Khoa học Tự nhiên đạt 99,68%; Khoa học Xã hội đạt 99,59%; Ngoại ngữ đạt 97,2%; Cả nước có 2.243 điểm thi với 42.293 phòng thi. Số thí sinh thuộc diện F0 là 79 thí sinh của 20 hội đồng thi. Trong đó, số thí sinh đến dự thi: 18 thí sinh; số thí sinh không đến dự thi là 61 thí sinh.

Về vi phạm quy chế, số liệu thống kê theo báo cáo của các địa phương và các đoàn thanh tra, kiểm tra cho thấy có 50 thí sinh bị đình chỉ thi (Ngữ văn: 12 thí sinh, Toán: 10 thí sinh; Khoa học tự nhiên: 10; Khoa học xã hội: 11; tiếng Anh: 7. Trong đó, có 6 thí sinh mang và sử dụng tài liệu trong phòng thi, 43 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi). Không có cán bộ nào vi phạm quy chế. Cho đến thời điểm kết thúc môn thi cuối, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức.

Tại buổi họp báo, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giải đáp các câu hỏi của các nhà báo về những vấn đề đặt ra, những băn khoăn của dư luận xã hội về coi thi, độ khó dễ của đề thi, quy định để đồ dùng khi thí sinh dự thi… Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện tốt các khâu chấm thi, đối sánh dữ liệu điểm thi, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho thí sinh và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022.