Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân ủy Trung ương

NDO - Ngày 8/7/2024, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Vì điều kiện không thể về dự Hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng để Hội nghị tham khảo trong quá trình thảo luận. Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chỉ đạo Hội nghị.
0:00 / 0:00
0:00
Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 10. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 10. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú; Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung…

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì, điều hành Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, đã thông báo toàn văn nội dung bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả mà Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đạt được trong sáu tháng đầu năm 2024; cụ thể, đã quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững nguyên tắc, bám sát thực tiễn, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân phát huy kết quả của năm trước, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong sáu tháng cuối năm 2024, dự báo tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục còn có những diễn biến mới, nhanh chóng, phức tạp và khó đoán định. Đây cũng là thời gian quan trọng để tập trung hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra; chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Để toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong sáu tháng cuối năm 2024, Quân ủy Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung, với tinh thần “5 quyết tâm và 5 chủ động”.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân ủy Trung ương ảnh 2

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Trong đó, 5 quyết tâm gồm: Quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra; quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiến đấu tốt nhất; quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, biên chế của Quân đội; quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quyết tâm tổ chức tốt các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đối với 5 chủ động gồm: Chủ động tham mưu, đề xuất, xử lý tình huống; chủ động bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; chủ động tiến hành tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, tiến tới Đại hội XIV của Đảng; chủ động chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao; chủ động tiến hành các biện pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng sáu tháng đầu năm 2024, phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm; dự thảo Kết luận của Quân ủy Trung ương về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội sáu tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2024.

Sáu tháng đầu năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành đúng tiến độ 13 nhóm nhiệm vụ mà Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2024 của Quân ủy Trung ương đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nội dung có bước đột phá.

Nổi bật là việc chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp tham mưu, tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ tương xứng với tầm vóc của chiến thắng lịch sử. Quán triệt, triển khai xây dựng, thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án, dự án, luật, văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng. Duy trì, thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc..

Nhiều giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, Quân đội vững mạnh về chính trị… được triển khai. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương; các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các cấp ủy, tổ chức đảng chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức và chế độ sinh hoạt; hoàn thành có chất lượng tổng kết công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình; chủ động kiện toàn cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” thăm, tặng quà, xây tặng nhà, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, tu sửa, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ được quan tâm với số tiền trên 1.950 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân ủy Trung ương ảnh 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quân ủy Trung ương tiếp tục chủ động, nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, nắm chắc, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, sách lược quân sự, quốc phòng, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài; kịp thời xử lý hiệu quả, thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Thực hiện công tác kế hoạch và đầu tư, tài chính, kinh tế quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định; tập trung xây dựng, hoàn thành các đề án, dự án phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số nội dung phương hướng, nhiệm vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần thực hiện thời gian tới. Trong đó, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân, xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Chủ tịch nước Tô Lâm

Triển khai cụ thể các giải pháp xây dựng, khu vực phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc. Gắn củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh; phối hợp, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các chiến lược, đề án, dự án, hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, các hoạt động phát triển kinh tế biển; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Xây dựng Đảng bộ Quân đội mẫu mực, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Tập trung đại hội đảng các cấp trong Quân đội chặt chẽ, chu đáo, đúng quy định. Quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng phù hợp với đặc thù Quân đội. Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng triển khai nghiêm túc, chặt chẽ Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng song phương, đa phương. Tham gia tích cực, có trách nhiệm các hoạt động quốc phòng, diễn đàn đa phương khu vực, quốc tế; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế khắc phục hậu quả chiến tranh, rà phá bom, mìn, xử lý chất độc hóa học. Chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội, đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Tiếp tục khẳng định và tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.