Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4-6/12

NDO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 6/12/2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Báo Nhân Dân)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 6/12/2022.